دست و پنجه نرم کردن های ریز با ایده آل گرایی های گنده بک

نزدیک به یک ماه شده که با استفاده از ابزار Duolingoبرای گوشی های هوشمند، شروع به یاد گرفتن زبان اسپانیایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 200 بازدید
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
18 پست
شهریور 94
4 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
7 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
2 پست
مهاجرت
1 پست
perfectionism
1 پست
امید
6 پست
دنیا
6 پست
آینده
13 پست
ازدواج
10 پست
تعلیق
9 پست
سناریو
2 پست
عشق
5 پست
تنهایی
2 پست
محیط
2 پست
آدم_ها
2 پست
غر_غر
4 پست
سواد
1 پست
کوبانی
1 پست
استیضاح
1 پست
اقتصاد
1 پست
یارانه
1 پست
مارکس
2 پست
فیلم
1 پست
دیالوگ
1 پست
داستان
1 پست
مجله
1 پست
پیاده_رو
1 پست
دانشگاه
1 پست
مکانیک
1 پست
دختر
1 پست
خواب
1 پست
ماندلا
1 پست
برف
1 پست
فوتبال
1 پست
هویت
1 پست
تعصب
1 پست
مجلس
1 پست
انتخابات
4 پست
عاشورا
1 پست
شریعتی
1 پست
مملکت
3 پست
محرم
1 پست
روزه
1 پست
رفع_حصر
2 پست
موسوی
1 پست
تمایز
1 پست
بوردیو
1 پست
تولد
1 پست
٢٢_سالگی
1 پست
١١_مهر
1 پست
مترو
2 پست
تناقض
1 پست
حق
1 پست
تافل
1 پست
کتاب
1 پست
رمان
1 پست
اگزجره
1 پست
منیّیت
1 پست
زیارت
1 پست
تیزهوشان
1 پست
تحریم
1 پست